<div align="center"> <h1>Strona domowa</h1> <h3>Nauczycielska strona domowa</h3> <p>szkoła, wf, logopedia, historia, informatyka, nauczyciele, Tomasz Kłusek</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.paszczyna.home.pl/tok" rel="nofollow">www.paszczyna.home.pl/tok</a></p> </div>